Rysunek

„Wariacje rysunkowe w pracowni 125”

( Karton 100 x 70, technika mieszana, 2014 r. )

„Początki głowy gipsowej”

( Karton 100 cm x 70 cm, technika mieszana, 2014 r. )

„Symbole głowy gipsowej „

( Karton 100 cm x 70 cm, technika mieszana, 2015 r. )