‌Maluję od kilkunastu lat. Przez pięć lat studiowałam malarstwo, aby osiągnąć tytuł magistra sztuki. Studia były fundamentem, który pozwolił mi rozwinąć umiejętności i odnaleźć własną drogę twórczą. Tworzenie jest dla mnie sposobem na życie, a z drugiej strony czymś, bez czego nie potrafię funkcjonować. Malarstwo jest pierwszym i głównym motywem moich działań artystycznych. Jest początkiem, ale kończy się na twórczości, która nie zawsze jest malarstwem. Dlatego odnajduję się w innych przestrzeniach twórczych, takich jak charakteryzacja, tworzenie projektów czy pisanie ikony. Bycie artystką jest przywilejem, ale wymaga odpowiedzialności, dlatego w swojej twórczości szukam piękna, którym chcę się dzielić z innymi.