Wariacje rysunkowe : akty, szkielety, głowy gipsowe i przedmioty znajdujące się w pracowni . Technika mieszana na papierze: farba akrylowa, ołówek, kreda biała, pastela, węgiel, kredki kolorowe. Format B1.